Verktyg

citat-verktyg

Verktyg

Certifieringar och licensieringar:

DISC

Analyserar individernas kommunikativa beteenden. Med fördjupad kunskap om hur vi som individer lättast kommunicerar kan kommunikationen flyta lättare. Är användbart inom team, projekt, arbetsenheter, i relation med kund och som individuellt utvecklingsverktyg.

GDQ

Var i utvecklingen befinner sig teamet och vad behöver vi jobba med för att ta oss vidare? Mätverktyget Group Development Questionnaire av Susan Wheelan är ett vetenskapligt utprovat instrument som hjälper gruppen få syn på sin utvecklingspotential och nå högre produktivitet och kvalitet.

Belbin teamroller

Belbin upptäckte nio olika sätt att relatera, samverka och bidra på i teamarbete och detta beteende kallade han Teamroller. Vi människor har alla teamroller i oss och oftast domineras vi av två till tre beteendemönster där vi känner oss hemma och kan få ut vår kompetens. Genom att med hjälp av ett mätverktyg analysera en grupp kan vi utvecklas och bli mer effektiva.

Values on line

Tydliggör vi vår egan värderingar får vi också syn på våra drivkrafter. När vi vet vad som driver oss själva kan vi koppla energin till värderingarna på vår arbetsplats. Först då blir verksamhetens värderingar något som driver oss. Verktyget, som görs on line och sedan används i specifika processer kan användas i personlig utveckling, teamutveckling eller för att utveckla hela organisationer.

Idéraketen™

Idéraketen™ med sina fem steg är ett effektivt verktyg för att förnya möten så de blir roligare och skapar fler och mer användbara idéer.

IPMA Projektledarcertifiering

En certifiering i projektledning säkrar att vi använder beprövad metod enligt internationell standard vad beträffar den projektledarmetodik vi använder och lär ut. IPMA – International Project Management Association.