Facilitering

Advantum Kompetens startar upp en satsning tillsammans med en stiftelse ägd av svenskt näringsliv och fackförbund. Pernilla och några kollegor genomför utbildning i Facilitering för totalt ett hundratal deltagare under september och oktober.