citat-tjanster

”Flera från vår avdelning har haft glädjen att gå en tvådagarsutbildning med Pernilla i facilitering och har alla kommit hem påfyllda och inspirerade.” Rebecca Lilja, enhetschef Örebro Kommun

Tjänster

Kommunikation, teamutveckling och ledarskap

Grupputveckling

En effektivt fungerande grupp kan försätta berg och förändra världen. Grupper och team kan utvecklas för att nå större effektivitet. Vi använder oss av flera verktyg för att snabbt analysera vad som krävs för att förflytta gruppen ett steg framåt: DISC, Belbin teamroller eller Group Development Questionnaire.

Med hjälp av något av dessa verktyg sätter vi en plan för fortsatt arbete, på relationell, praktisk eller strategisk nivå. Det kan gälla ett team, en projektgrupp eller en ledningsgrupp.

Facilitering och workshopledning

När alla krafter behövs för att skapa resultat kan det hjälpa att ta in en extern facilitator som planerar och/eller leder de möten och workshops som verksamheten behöver. Silfverhjelm Consulting har faciliterat möten inom både näringsliv och offentlig förvaltning i så olika områden som kärnkraftsutbildning, myndighetsstyrning, global HR-strategi, kundnöjdhet, tillväxtregioner, ledningsgruppsutveckling, process-styrning, gap i kompetensförsörjning, värderingar och medarbetarskap.

Introducera Appreciative Inquiry

Låt din nästa workshop drivas av den energi som skapas när man arbetar utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt! Ett AI-perspektiv stärker utveckling, innovation och samarbete. Vi kan hjälpa dig förbereda en utvecklingsinsats, utbilda och leda era interna processer utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt.

Coaching för Moderatorer

Eller ska du moderera en paneldebatt? Ska du leda seminariet eller kick-offen? Ibland har man inte tid att gå en utbildning för att vässa sig inför ett uppdrag. Då kan det passa med individuell coachning och praktisk träning. Vi tränar både professionella föreläsare och yrkesverksamma som vill ha ”ett extra öga” och ”bollplank” inför ett framträdande.  Några av de branscher vi har coachat medarbetare i är telekom, industri, journalistik, regional finansiering, skatterådgivning och varumärkesstrategi.

Handledning och samtal

Vi är utbildade i samtalsteknik på Stockholms universitet och kan hjälpa dig nå dina professionella mål genom en strukturerad samtalsprocess. Vi kommer till dig eller också ses vi på vårt vackra kontor i Gamla Stan.

Utbildningar

Här kommer några exempel på utbildningar vi har färdiga koncept för och som vi gärna anpassar för just era behov. Tillsammans med er tar vi gärna fram helt nya koncept!

Storytelling

Berättelsens kraft påverkar oss bortom det rationella. Vi minns berättelser bättre än ren fakta. Därför används storytelling ofta i reklamsammanhang. Men det finns många fler användningsområden.  Att förankra företagets värdegrund, motivera inför förändring eller tydliggöra ett uppdrag. Vi jobbar med att hitta din berättelse, levandegöra och framföra den. Berättelsen om dig, ditt företag eller din verksamhet väntar på att utforskas.

Driva möten och workshops

Möten är vår främsta arena för att arbeta tillsammans. Men är de tillräckligt effektiva? Tillräckligt kreativa? Tar vi de beslut vi behöver ta? Är det rätt personer närvarande? Det finns mycket att vinna på att se över de mötesformat vi använder. Idag finns också fler agila metoder att lära av. Tillsammans kan vi ta fram olika mötestyper och öva på att genomföra dem på ett resultatorienterat sätt.

Digitala möten och webinars

Idag behöver vi kunna samarbeta väl även digitalt. Vad behöver man göra? 1-2 dagars utbildning med teori och praktisk övning. Även som e-learning . E-learning effektiva möten youtube

Idéutveckling

Behöver ni se över och utveckla era produkter eller ert utbud? Eller kanske er kommunikation mot en specifik målgrupp? Oavsett vad det är som behöver en högre grad av påhittighet hjälper det att ha en metodik i arbetet.  Vi kan erbjuda workshopstöd med en mängd olika metoder. En metod vi gärna rekommenderar  och använder är Idéraketen™ utvecklad av Audiendo.

Presentationsteknik

Idag är det ofta en grundförutsättning att kunna presentera på ett strukturerat och intresseväckande sätt. Men alla är inte bekväma med att ta det där extra steget och blomma ut i ett entusiasmerande och interaktivt föreläsande. En del, fler än man kanske tror, känner sig till och med hämmade av sin nervositet och otrygghet i presentatörsrollen.  En utbildning i presentationsteknik anpassas till målgruppens nivå och behov, men gemensamt är att vi färdighetstränar. Därför jobbar vi praktiskt med mycket övning och utvecklande feedback. Demo Presentationsteknik e-learning youtube 

Train the trainer/pedagogik

För dig som är specialist och som behöver lära ut dina kunskaper till kollegor. En kurs i praktisk genomförande av lärpass. Vi jobbar med perspektivet att utmaningen är att få andra att lära in, snarare än att vara duktig på att lära ut.  Utbildarrollen handlar om kunskapsöverföring och planering, men också mycket om att skapa förutsättningar för lärande som passar många olika slags deltagare. Vart vill vi förflytta gruppen – vad ska de kunna, göra eller känna efter vårt lärpass?

Utbildningen grundas i teorier om vuxenutbildning, och vi varvar generella övningar med fokuserat arbete med deltagarnas egna lärpass. Dagarna genomförs med många praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Även här finns en e-learning. Se Länk till info om e-learning om att lära andra

Kommunicera i projekt

Allt fler arbetar idag helt eller delvis i projektform. Här finns ett stort kompetensbehov. Kommunikation är både en framgångsfaktor och stor utmaning i projekt.  Se till att projektet har en plan för sin kommunikation. Inte bara gentemot externa intressenter, utan också intern i projektgruppen. Här finns mängder av pengar att spara och kvalitetsaspekter att nå. Vi kan utbilda projektledare eller projektmedarbetare i hur kommunikationen i projekt kan byggas eller utvecklas.

Ny som projektledare

En översiktlig utbildning som lägger fokus på beteendekompetenser i projektledningen. Ledarskapet, gruppens utveckling, kommunikation, konflikthantering och relationen till verksamheten är ofta viktiga element. Deltagarna får också en djupare förståelse om sin egen kommunikativa stil genom verktyget DISC. Hela tiden har vi de olika projektfaserna som utgångspunkt.

Leda på distans

Aldrig har det varit mer aktuellt än nu att se över sitt ledarskap på distans. Hur skapar jag motivation om vi inte ses? Hur följer jag upp? Hur skapar vi en social samvaro i digitala forum? Hur utvecklar vi verksamheten och håller digitala workshop? Hur kan jag leda med konsekvensstyrning när jag inte ser vad som pågår? Det finns mycket spännande att lära om hur man gör i en digital omvärld. 

Arbeta i projekt

Att utbilda projektledare är viktigt, men om inte medarbetarna vet hur de ska bidra är projektet utsatt för stor risk. En utbildning för medarbetarna, teamet, är en utmärkt start inför ett projekt. Vi arbetar utifrån den projektmodell ni har valt, och går igenom framgångsfaktorer och utmaningar i respektive fas. Även här kan man arbeta med verktyget DISC för att få en större förståelse för varandras sätt att kommunicera. Med hjälp av case och andra typer av övningar får vi teamet att känna vikten av samarbete. Vi tar gemensamt fram idéer för hur teamet bäst lägger upp sitt arbete.