Om

Om

Sommaren 1989 var jag drygt tjugo år och befann mig på mitt drömjobb i USA. 5 månaders intensivt arbete med operaproduktion. En av regissörerna betedde sig annorlunda än de andra. Han gjorde något – vad visste jag inte riktigt –som fick oss alla i produktionen att känna oss engagerade, motiverade och inspirerade. Vi drogs till repsalen som av en magnet, vare sig vi behövde vara där eller inte. Jag visste redan där och då att här fanns en kunskap som var viktig. Sisådär tjugofem år senare har jag själv erövrat en del av den kunskapen. Nu drivs jag av en passion att själv föra kunskaperna vidare för att skapa utveckling, lärande och resultat.

Erfarenhet

Idag då? Mycket har hänt, många operaprojekt har passerat. Sedan många år verkar jag näringsliv och offentlig förvaltning, ofta i samarbete med utbildningsbolag. Se några exempel nedan.

Myndigheter:

Har sedan 2007 samarbetat kontinuerligt med flera myndigheter främst kring pedagogik. Har stöttat kompetensutvecklingspersonal i att ta fram nya utbildningskoncept, har utbildat specialistföreläsarna i pedagogik och lett workshops kring genomförandet av processer och utbildningsinsatser. Har också utbildat i presentations- och föredragningsteknik på olika nivåer.

Medlemsorganisation:

Utbildar i presentationsteknik och Storytelling i olika delar av deras Professionaliseringsprogram för medlemmar.

Bostadsbolag:

Arbetar med ledningsgrupp för att teamutveckla och tydliggör arbetet med att implementera nya strategier. Genomför workshops med samtliga anställda för att förankra värderingar och tydliggöra beteenden kopplade till strategierna.

Globalt IT-bolag:

Sedan 2009 har Pernilla Silfverhjelm utbildat totalt sett många hundra medarbetare i att leda workshops och i kommunikativt projektledarskap. Pernilla och också själv faciliterat globala workshops för kunden. Arbetar nu även med systerbolag i koncernen med utbildningar kring kommunikation och projekt.

Systemcertifiering:

Ett bolag med hög kompetens inom kvalitetssäkring, riskanalys, hållbarhet och inspektion utbildar sina medarbetare i ett sk ”train -the -trainer”. Syftet är att skapa pedagogiska upplägg och genomtänkt information för att säkra att regelverk och processer är så begripliga och tydliga som möjligt för de företag som vänder sig till bolaget för stöd och utbildning.